Foreningen den fynske sorggruppe for børn og unge håndtering af persondata

Foreningen gemmer kun medlemmers navn, adresse, telefon og e-mailadresse. Det gør vi for at
kunne udsende periodevise nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamlingen.

Foreningen passer godt på disse oplysninger i et lukket system, og de videregives ikke til andre.

Voksne og børn, der tager imod foreningens tilbud og deltager i gruppeforløb registreres også kun
med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette for at kunne sende oplysninger om evt.
ændringer i de aftalte forløb. Disse oplysninger opbevares også i et lukket system, og er kun
tilgængelige for de ansatte terapeuter. Foreningens bestyrelse har ikke adgang til disse oplysninger.

Ingen oplysninger om børn og voksne, udover adresser og telefonnumre og e-mail, gemmes i mere
end 2 år, hvorefter de slettes. At de gemmes efter endt gruppeforløb, er for at åbne mulighed for et
gensyn med de børn/unge, man har gået i gruppe med, hvis det er ønskeligt.

Lønnede medarbejdere i foreningen, terapeuter og regnskabsfører registreres desuden med
cpr.nummer. Dette gøres i forbindelse med udbetaling af honorarer og indberetning til Skat.

Disse oplysninger opbevares ligeledes i et lukket system, og videregives ikke til andre.

Odense d. 20/9 -18

ON/