Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Referat generalforsamling 2020

8. maj 2019 kl. 8:00 - 17:00

Referat af generalforsamlingen afholdt d. 30. juni 2020 i Th. Kingos Kirke.

(Generalforsamlingen var flyttet fra april til denne dato pga. Corona-situationen).

Formanden Ole Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og indledte med valg af dirigent og referent.

Jørn Aarup Kristensen valgt som dirigent. Ann Roiy Delman valgt som referent. Generalforsamlingen bakkede op om valgene af de to.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen arbejder for at rejse midler til arbejdet i sorggruppen og sikre gruppelederne gode arbejdsvilkår. Gruppelederne har været i gang med at udvikle samarbejdet mellem erfarne og nytilkomne kræfter og arbejder nu iht. en ansættelsesaftale, der er indgået mellem bestyrelsen og gruppelederne.

Der er indkommet donationer i 2019 for samlet set ca.  på 170.000 kr. Der er donationer fra private, menighedsråd, fonde og humanitære organisationer (Inner Wheel, Odd Fellow Logen, Soroptimisterne m.fl.)

Der er udarbejdet ny brochure, og de er sendt ud til skoler (til august), kirker, præster, bedemænd, praktiserende læger, ungdomsuddannelser og sundhedsplejersker.

Lene Bishoff er udtrådt af arbejdet i sorggrupperne og af arbejdet i bestyrelsen.

Vi har ansat ny regnskabsfører – Lone Rosager. Generalforsamlingen takkede Flemming Pedersen for arbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning suppleres af beretning fra gruppelederne. Fra marts til september 2019 har der været en gruppe med 11 yngre børn. Godt samarbejde med forældrene. Erfaringer med søskendedeltagelse. Supervision med Martin Nevers har været godt givet ud – helt nødvendigt ift. de familieproblematikker, som børnene kommer med. Gode tilbagemeldinger fra familierne efter forløbet.

For nuværende er ventelisten er ryddet – dvs. der er aftaler/planer for og med alle børn. Enten i kommende gruppe eller næstfølgende gruppe.

En gruppe startet op i november 2019 (Ina, Mia og Jesper) med 7 unge mennesker 14-17 årige. Der kom en deltager mere til gruppen undervejs. En god gruppe som støttede hinanden rigtig godt. Gode resultater også efterfølgende med kontakter mellem deltagerne. Blandede problematikker – både inklusion og sorg. Terapeuterne er optaget af at henvise/hjælpe videre til andre instanser (offentlige og private) ved behov.

Ida har orlov pt.

Der starter en ny gruppe til august.

Pkt. 3 Regnskab og budget

Regnskab gennemgået af kasseren. Indtægter på 177.000 kr. Udgifter for 159.040 kr. Overskud i indeværende år på 18.164 kr. Balance mellem aktiver og passiver – se s. 7 i det omdelte regnskab.

Dirigenten foreslår at, supervision fremover registreres som en udgift knyttet til sorggrupperne.

Lønnen for 2019 gennemgås en ekstra gang mellem bogholderen og gruppelederne (Mia, Inger og Jesper). Der mangler udbetaling for en gruppe. Forklaringen kan være, at der i overlappet mellem Jytte og Lone er sket en misforståelse.

Budgettet gennemgået. Budgetteret konservativt ift. gaver/donationer. Budgettet godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 4 Indkomne forslag

Ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent

Fastholder kontingentet på 100 kr. for privatpersoner og 1000 kr. for menighedsråd.

Pkt. 6

Tom Leisner valgt som kasserer.

Ann Roiy Delman genvalgt.

 

Valg af suppleanter – Conny Troest Larsen genopstiller. Genvalgt.

En suppleantplads er vakant.

 

Pkt. 7 Valg af statsautoriseret revisor

Samarbejdet med BDO fortsætter.

Pkt. 8 Eventuelt

Ole meddeler, at han ønsker at træde tilbage fra formandsposten seneste i forbindelse med generalforsamlingen næste år.

Samarbejdsaftaler underskrevet mellem gruppelederne og bestyrelsen.

Ros til arbejdet med folderne fra gruppelederne og tak til formanden og bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år.

Referatet underskrevet d. ________________af

__________________________

Dirigent Jørn Aarup-Kristensen

___________________________

Ole Nielsen

___________________________

Ann Roiy Delman

_____________________________

Tom Leisner

_____________________________

Jørgen Findsen

______________________________

Mia Maria Strandby Madsen

 

Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af generalforsamlingen således:

Formand Ole Nielsen

Kasserer Tom Leisner

Redaktør mm. Jørgen Findsen

Sekretær Ann Roiy Delman

Repræsentant for de ansatte: Mia Maria Strandby Madsen

 

(Suppleant Conny Troest Larsen

Andensuppleant Vakant)

 

 

Detaljer

Dato:
8. maj 2019
Tidspunkt:
8:00 - 17:00
Begivenhed Kategorier:
, ,

Detaljer

Dato:
8. maj 2019
Tidspunkt:
8:00 - 17:00
Begivenhed Kategorier:
, ,