Seneste afsluttede Begivenheder

Generalforsamling

Dagsorden: Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab og budget 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år 2 suppleanter vælges hvert år Valg af statsautoriseret revisor Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden […]

Julehygge og Julemarked i Dronningensgade 1

Odense Valgmenighed holder julehygge og julemarked ved kirken. Se programmet her Julehygge og julemarked Overskuddet doneres til "den fynske sorggruppe for børn og unge"

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 9. september 2021 kl. 19 i Valgmenighedskirkens lokaler, Dronningensgade 1, Odense. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af bestyrelsesmedlemmer Evt. På gensyn! De venligste hilsner på vegne af bestyrelsen Ann Roiy Delman (formand)