Ekstraordinær generalforsamling 2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. september 2021.

Ad 1. Valg af dirigent.

Jørn Aarup-Kristensen blev valgt.

Ad 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kim Graae Brandt og Birgit Petersen blev valgt.

Ad pkt. 3. Eventuelt.

Intet til punktet.

Birgit Petersen                                          Jørn Aarup-Kristensen

                                                                 Dirigent

Ann Roiy Delman

Formand