Donationer

Søndag d. 7. januar 2018, til Sct. Georgsgildernes Nytårkur, modtog foreningen en flot donation fra 4. Sct. Georgsgilde i Odense .

Søndag d. 6. november modtog foreningen i forbindelse med Den Humanitære Fond’ s Koncert i Odense Koncerthus, donation til støtte af arbejdet med børn og unge som har mistet.

Torsdag d. 3. november blev foreningen betænkt med en del af overskuddet fra den nu nedlagte Den lille Klub under Inner Wheel Klub.

Den fynske sorggruppe for børn og unge modtog d. 13. oktober en kærkommen gave fra Fionia Fonden. Foreningens formand, Ole Nielsen, og foreningens kasserer, Leif Frydenlund, repræsenterede foreningen ved overrækkelsen.

Disse donationer er af uvurderlig støtte for foreningens arbejde med henblik på at hjælpe børn og unge, som står i en udsat position p.g.a. tab af et nærtstående familiemedlem, og vi er meget taknemmelige.