Donation fra Rotary & Inner Weel

Ann Roiy Delman, (i midten) fra “den fynske sorggruppe for børn og unge”, fik d. 8. jan. overrakt 10.000.- kr. som Rotary og Inner Wheel, Odense har doneret til en afslutningstur for en sorggruppe.