Indlæg af johnny

Nyhedsbrev

Indstiller: Kirsten Folkersen, Odense Børn og Unge i Sorg på Fyn. Foreningen ”Børn og Unge i Sorg på Fyn” blev indstillet til Fynske Medier-prisen ”bland dig” med denne fine anbefaling af Kirsten Folkersen. Vi er meget overraskede over at vi kom med i opløbet og blev én af de fem finalister. At vi ikke fik […]

Donationer

Søndag d. 7. januar 2018, til Sct. Georgsgildernes Nytårkur, modtog foreningen en flot donation fra 4. Sct. Georgsgilde i Odense . Søndag d. 6. november modtog foreningen i forbindelse med Den Humanitære Fond’ s Koncert i Odense Koncerthus, donation til støtte af arbejdet med børn og unge som har mistet. Torsdag d. 3. november blev foreningen betænkt med en del af […]

Dejlig aften på Magasinet

Tak til publikum, tak til de optrædende og til alle de frivillige hjælpere, som gjorde, at vi fik en uforglemmelig aften, hvor der var underholdning for alle aldersgrupper. Dejligt vi kunne lave sådan en aften og samtidig gøre foreningen mere synlig. Som arrangør kan vi kun glæde os over denne debut som koncertarrangør.

Generalforsamling 2017 – Referat

Referat af generalforsamling i ’den fynske sorggruppe for børn og unge’. Generalforsamlingen blev afholdt d. 4. april 2017. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Jørn Aarup Kristensen valgt som dirigent. Ann Roiy Delman valgt som referent. Dirigenten konstatererede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Pkt. 2 Bestyrelsens beretning Formanden afgav beretning. Hovedpunkterne i denne var: […]

Generalforsamling 2016 – Referat

Børn og Unge i Sorg på Fyn Bestyrelsen i Børn og Unge i Sorg på Fyn har holdt generalforsamling den 12. april 2016 kl. 19 i Thomas Kingo Kirken, Bülowsvej, 5230 Odense M. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne. Referat af […]

Generalforsamling 2015 – Referat

Referat af generalforsamlingen afholdt d. 7. april 2015 i lokalerne i Th. Kingos Kirke Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Formanden Conny Troest-Larsen bød velkommen til generalforsamlingen. Conny foreslog at Jørgen Aarup Kristensen blev valgt som dirigent. De fremmødte tilsluttede sig forslaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. Vedtægterne. Ann Roiy Delman […]

Generalforsamling 2014 – Referat

Referat fra ordinær generalforsamling den 22. april 2014 kl. 19.00 i Thomas Kingos Kirke. (Siden bliver revideret med referat fra generalforsamling 7. april 2015) 10 stemmeberettigede medlemmer deltog, Formanden Conny Troest Larsen bød velkommen. Ad 1. Valg af dirigent og referent. Jørn Aarup-Kristensen blev valgt som dirigent og Birgit Petersen som referent. Dirigenten takkede for valget […]