Indlæg af hr.findsen

Ekstraordinær generalforsamling 2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. september 2021. Ad 1. Valg af dirigent. Jørn Aarup-Kristensen blev valgt. Ad 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kim Graae Brandt og Birgit Petersen blev valgt. Ad pkt. 3. Eventuelt. Intet til punktet. Birgit Petersen                                          Jørn Aarup-Kristensen                                                                  Dirigent Ann Roiy Delman Formand

Referat generalforsamling 2021

Den fynske sorggruppe for børn og unge Bestyrelsen i Børn og Unge i Sorg på Fyn har holdt generalforsamling den 9. juni 2021 kl. 20 i Valgmenighedskirken, 5000 Odense C. Indkaldelsen er sket i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne. Referat af den ordinære […]

Referat af generalforsamlingen afholdt d. 30. juni 2020 i Th. Kingos Kirke.

Referat af generalforsamlingen afholdt d. 30. juni 2020 i Th. Kingos Kirke. (Generalforsamlingen var flyttet fra april til denne dato pga. Corona-situationen). Formanden Ole Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og indledte med valg af dirigent og referent. Jørn Aarup Kristensen valgt som dirigent. Ann Roiy Delman valgt som referent. Generalforsamlingen bakkede op om valgene af […]

Referat generalforsamling 2019

Foreningen ’Den fynske sorggruppe for børn og unge’ har d. 24. april 2019 holdt generalforsamling i Thomas Kingo Kirken, Bülowsvej, 5230 Odense M. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne. Referat af den ordinære generalforsamling: Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt […]

Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 3. april 2018, referat Dagsorden: Valg af dirigent og referent Jørn Aarup Kristensen valgt til dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Ann Roiy Delman valgt til referent. Bestyrelsens beretning Nyt medlem af bestyrelsen overtog arbejdet med IT og vores entré på de sociale medier. Vi er nu på facebook. Arrangement i Magasinet i november – […]