Indlæg af hr.findsen

Referat generalforsamling 2019

Foreningen ’Den fynske sorggruppe for børn og unge’ har d. 24. april 2019 holdt generalforsamling i Thomas Kingo Kirken, Bülowsvej, 5230 Odense M. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes § 4 med mindst 3 ugers varsel ved skriftligt og/eller elektronisk meddelelse til medlemmerne. Referat af den ordinære generalforsamling: Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt […]

Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 3. april 2018, referat Dagsorden: Valg af dirigent og referent Jørn Aarup Kristensen valgt til dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Ann Roiy Delman valgt til referent. Bestyrelsens beretning Nyt medlem af bestyrelsen overtog arbejdet med IT og vores entré på de sociale medier. Vi er nu på facebook. Arrangement i Magasinet i november – […]